SZKOLENIA BIZNESOWE

Rozwijaj się - nowe nie zaczeka. Szkolenia są odpowiedzią. Szkolenia są bronią. Nie zapominaj również o Twoich pracownikach bo oni zapomną o Tobie...i firmie. Mogą zapomnieć na tysiąc sposobów i dalej brać pensję. Szkolenia są szansą. No rusz się wreszcie !!! Zwolnij idiotów i daj szkolenia głodnym sukcesu.

Kursy i szkolenia inspirują

Perfect Training

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Metody szkolenia - ćwiczenia z wzrastającym stopniem trudności

 

Polegają na tym, że uczestnik bierze udział w symulacji np. rozmowy handlowej, która zbudowana jest tak:

1 krok - uczestnik ćwiczy umiejętność przydatną w sytuacji "A"
2 krok - uczestnik poznaje umiejętność przydatną w sytuacji "B"
3 krok - uczestnik ćwiczy umiejętności przydatne w sytuacji "A" + "B"
4 krok - uczestnik poznaje umiejętność przydatną w sytuacji "C"
5 krok - uczestnik ćwiczy umiejętności przydatne w sytuacji "A" + "B" + "C" ...itd

Oznacza to, że aby przećwiczyć nowe zachowanie uczestnik musi powtórzyć prawidłowo poprzednie. Pomiędzy sytuacjami "A", "B", "C" istnieje silny związek. Są one poukładane w porządku fabularnym. Z "A" wynika "B". Z "B" wynika "C" itd. Całe ćwiczenie tworzy więc logiczną całość.

W tym typie ćwiczeń wykorzystujemy szczególnie silne mechanizmy uczenia: w pełni strukturowany fabularyzowany materiał, przeuczenie i bezpośrednią informacje zwrotną. Badania (Ebbinghaus, Krueger) wskazują, że wykorzystanie samego tylko przeuczenia powoduje, że po miesiącu od momentu zakończenia nauki uczestnik pamięta ok. 30% materiału. Dla porównania kiedy nie stosuje się tego mechanizmu w uczeniu (większość szkoleń) po 7 dniach uczestnik pamięta ok 3% przekazanych treści. Wyniki badań dotyczące wpływu strukturyzowania nie podlegają dyskusji: opanowanie materiału w pełni ustrukturowanego zajmuje 50% czasu potrzebnego na opanowanie materiału częściowo zorganizowanego. Zysk jest więc oczywisty.

 

Zyski ze stosowania "CWST"

  • Niemal w pełni opanowane nowe umiejętności.
  • Poważne trudności z zapomnieniem treści szkolenia.
  • Zmiana postawy z "...no to fajne, może kiedyś spróbuję", na postawę "... tym razem Kowalskiemu nie będzie ze mną tak łatwo jak poprzednio"

 

SZKOLENIA BIZNESOWE