SZKOLENIA BIZNESOWE

Rozwijaj się - nowe nie zaczeka. Szkolenia są odpowiedzią. Szkolenia są bronią. Nie zapominaj również o Twoich pracownikach bo oni zapomną o Tobie...i firmie. Mogą zapomnieć na tysiąc sposobów i dalej brać pensję. Szkolenia są szansą. No rusz się wreszcie !!! Zwolnij idiotów i daj szkolenia głodnym sukcesu.

Kursy i szkolenia inspirują

Perfect Training

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Metody szkolenia - dyskusje grupowe.

Uczenie podczas szkolenia może zostać skutecznie zahamowane na wiele sposobów:

 • 20 godzin siedzenia na niewygodnych krzesłach, w złym oświetleniu, w pomieszczeniu z kiepską wentylacją może obrzydzić najciekawszy materiał.
 • Oddychanie powietrzem ze śladową ilością tlenu wyłączy najsilniejsze zaangażowanie.
 • Myśl o przerwie w trakcie, której do picia będzie lekko kwaśna kawa lub herbata w termosie po kawie też nie stanie się dodatkowym źródłem ekscytacji.

Zachęty prowadzącego do kreatywnego myślenia można w takiej sytuacji odczytać niemal jak ironię. W takiej i podobnych sytuacjach z odsieczą przychodzi dyskusja. Rozpoczynamy ją na różne sposoby: zdarza się, że proponujemy uczestnikom samodzielne rozwiązanie jakiegoś problemu. Kiedy indziej stawiamy im pytania w stylu: z jakich powodów? co? kiedy? gdzie? kto? jak? Czasami robimy to jeszcze inaczej.

 

Używamy dyskusji aby pobudzić, utrzymać i wzmóc uwagę uczestników. Pomóc im pogłębić własne rozumienie tematu. Wiemy, że w wymagających szkoleniowych warunkach jedyną rzeczą, która pomaga je przetrwać jest bezwarunkowe zaangażowanie. Dyskusja jest jednym ze sposobów jego podtrzymania. Chociaż oczywiście służy nie tylko temu.

 

Zyski z dyskusji

 • Jeśli masz nie wyjaśnione wątpliwości nie zaakceptujesz treści wykładu. Dyskusje są okazją do testowania własnego sposobu rozumienia treści szkolenia.
 • Ożywiają szkolenie, wprowadzają urozmaicenie, podtrzymują uwagę, wzmagają zaangażowanie uczestników.
 • Pobudzają do kreatywnego myślenia.
 • Mogą wzbogacać: rozszerzając / pogłębiając rozumienie omawianych podczas szkolenia kwestii.
 • Umożliwiają autoprezentację uczestników.
 • Uczestnictwo w dyskusjach sprawia, że uczestnicy mają poczucie "własności" szkolenia. Współtworzą je i dbają o nie.
 • Dyskusje są okazją do konfrontacji własnych poglądów z poglądami innych.
 • Uczestnictwo w dyskusjach sprawia, że łatwiej uczestnikom zapamiętać ważne treści szkolenia.

SZKOLENIA BIZNESOWE