SZKOLENIA BIZNESOWE

Rozwijaj się - nowe nie zaczeka. Szkolenia są odpowiedzią. Szkolenia są bronią. Nie zapominaj również o Twoich pracownikach bo oni zapomną o Tobie...i firmie. Mogą zapomnieć na tysiąc sposobów i dalej brać pensję. Szkolenia są szansą. No rusz się wreszcie !!! Zwolnij idiotów i daj szkolenia głodnym sukcesu.

Kursy i szkolenia inspirują

Perfect Training

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Metody szkolenia - listy

 

"Porządek i ład utrzymuje świat" Uporządkowanie czegoś daje nam poczucie sukcesu, kontroli i panowania. Wprowadzanie porządku w świecie naszych uczuć i myśli pogłębia nasze rozumienie siebie i innych. Daje nam realne szanse na to byśmy potrafili skutecznie wpływać na zachowania własne i innych.

Porządek i ład daje przewagę, odwagę i władzę. Porządek i ład daje także spokój. Porządkowanie oznacza ustalanie relacji, segregowanie, układanie. Porządek daje łatwiejszy dostęp do potrzebnych uczuć, myśli i zachować wówczas gdy są nam one najbardziej potrzebne. Po to właśnie tworzymy listy.

 

Zyski z tworzenia list

  • Listy sprawiają, że materiał szkolenia staje się przejrzysty.
  • Pozwalają uczestnikom lepiej zaplanować własne zaangażowanie. Nie wszystkie bowiem tematy mogą być jednakowo ważne dla wszystkich.
  • Pozwalają pełniej zrozumieć omawiane tematy.
  • Listy silnie angażują uczestników, prowokują do refleksji, pogłębiają rozumienie przedstawianych treści.
  • Wspólnie tworzone przez uczestników listy ułatwiają im podjęcie decyzji o zmianie dostarczając argumentów, których nie byli dotad świadomi. Budują poczucie wspólnoty.
  • Dają poczucie sukcesu.
  • Stwarzają okazję do autoprezentacji.

 

SZKOLENIA BIZNESOWE