SZKOLENIA BIZNESOWE

Rozwijaj się - nowe nie zaczeka. Szkolenia są odpowiedzią. Szkolenia są bronią. Nie zapominaj również o Twoich pracownikach bo oni zapomną o Tobie...i firmie. Mogą zapomnieć na tysiąc sposobów i dalej brać pensję. Szkolenia są szansą. No rusz się wreszcie !!! Zwolnij idiotów i daj szkolenia głodnym sukcesu.

Kursy i szkolenia inspirują

Perfect Training

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Metody szkolenia - odgrywanie ról z nagraniem na wideo i omówieniem

 

Odgrywanie ról z nagraniami na video traktujemy jako jeden ze skuteczniejszych sposobów zwiększania kompetencji. Stad wykorzystujemy go często w naszych szkoleniach.

Filmujemy i wspólnie z grupą analizujemy zachowanie grupy np. podczas symulacji negocjacji.
Często nagrania i analiza dotyczą konkretnego uczestnika szkolenia.

Indywidualne analizy video potrafią być bardzo emocjonujące a sam aktor podatny na oceny i zranienie. Dlatego podczas analizy uczestnicy posługują się "zasadami udzielania informacji zwrotnej" aby nie sprawiać przykrości "właścicielowi" omawianych zachowań. Chcemy przecież inspirować nie zniechęcać.

 

Zyski z analizy video odgrywanych ról

  • Nikt nie jest surowszym naszym sędzią niż my sami. Różnica pomiędzy tym co myślimy o własnych kompetencjach a tym co widzimy podczas analizy zapisu video może nas nauczyć: pokory albo dać nam prawo do czucia dumy z siebie. Obydwa rezultaty są korzystne.
  • Daje ogromną ilość informacji o tym, co jeszcze możemy wykorzystać jako atut a czego tym razem nam się wykorzystać nie udało.
  • Daje okazję do porównań z innymi.
  • Ogromnie motywuje do rozwoju. Do ulepszania własnych zachowań, postaw... Dzieje się tak ponieważ każdemu z nas bardzo zależy aby zachować pozytywny obraz siebie we własnych oczach.

SZKOLENIA BIZNESOWE