SZKOLENIA BIZNESOWE

Rozwijaj się - nowe nie zaczeka. Szkolenia są odpowiedzią. Szkolenia są bronią. Nie zapominaj również o Twoich pracownikach bo oni zapomną o Tobie...i firmie. Mogą zapomnieć na tysiąc sposobów i dalej brać pensję. Szkolenia są szansą. No rusz się wreszcie !!! Zwolnij idiotów i daj szkolenia głodnym sukcesu.

Kursy i szkolenia inspirują

Perfect Training

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Metody szkolenia - wykłady

 

Wierzymy, że sensowne praktyczne działanie poprzedza zazwyczaj równie sensowna chociaż niepraktyczna refleksja. Stąd przedstawiamy wiedzę tak jakbyśmy poszukiwali odpowiedzi na dwa pytania:

  • jaki jest najlepszy sposób rozumienia analizowanej sytuacji i...
  • jakie w związku z tym zachowanie, postępowanie może okazać się dla ciebie najkorzystniejsze.

 

Większość naszych wykładów nie trwa dłużej niż 25 minut. Są jednak takie bloki wiedzy, które wymagają więcej czasu aby je w pełni zrozumieć. Wówczas wykłady trwają do 45 minut. Godzimy się czasami na dłuższe wykłady kierując się wiarą, że "trafne rozumienie" jest lepsze niż "bylejakie rozumienie".

 

Zyski z wykładów

  • Więcej czasu na ćwiczenia nowych umiejętności
  • Bardziej elastyczne działanie wynikające z głębszego rozumienia
  • Zmniejszenie lęku przed nowym sposobem działania
  • Większa chęć eksperymentowania z nowymi zachowaniami
  • Większe poczucie kontroli w trudnych sytuacjach

SZKOLENIA BIZNESOWE