SZKOLENIA BIZNESOWE

Rozwijaj się - nowe nie zaczeka. Szkolenia są odpowiedzią. Szkolenia są bronią. Nie zapominaj również o Twoich pracownikach bo oni zapomną o Tobie...i firmie. Mogą zapomnieć na tysiąc sposobów i dalej brać pensję. Szkolenia są szansą. No rusz się wreszcie !!! Zwolnij idiotów i daj szkolenia głodnym sukcesu.

Kursy i szkolenia inspirują

Perfect Training

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Szkolenia - ceny

Szkolenia wewnętrzne

W przypadku szkoleń "in company" obowiązują ceny negocjowane.

Szkolenia otwarte

Kwoty poniższe są cenami brutto wyrażonymi w PLN i stanowią opłatę za uczestnictwo w szkoleniu indywidualnego uczestnika szkoleń otwartych. Cena pokrywa koszt szkolenia i wszystkie elementy wymienione w "warunkach szkoleń". Usługa zwolniona z podatku VAT.

2 500 (od osoby) - Techniki sprzedaży (3 dni)
2 500 (od osoby) - Blue book (3 dni)
2 500 (od osoby) - NegocjacjeHandlowe (3 dni)
2 000 (od osoby) - Prezentacje Publiczne (2 dni)
2 000 (od osoby) - Zarządzanie Czasem (2 dni)
2 200 (od osoby) - Umiejętności Interpersonalne (3 dni)
2 200 (od osoby) - Zachowania Asertywne (3 dni)
2 700 (od osoby) - Skuteczny Lider (3 dni)

Rabaty

Rabaty przysługują:

  1. Stałym Klientom
  2. Firmom zgłaszającym na szkolenie kilku uczestników
  3. W trakcie promocji (wyświetlone na stronie głównej)
  4. Klientom indywidualnych jeżeli uczestniczą w kilku programach oferowanych przez PT.

SZKOLENIA BIZNESOWE