SZKOLENIA BIZNESOWE

Rozwijaj się - nowe nie zaczeka. Szkolenia są odpowiedzią. Szkolenia są bronią. Nie zapominaj również o Twoich pracownikach bo oni zapomną o Tobie...i firmie. Mogą zapomnieć na tysiąc sposobów i dalej brać pensję. Szkolenia są szansą. No rusz się wreszcie !!! Zwolnij idiotów i daj szkolenia głodnym sukcesu.

Kursy i szkolenia inspirują

Perfect Training

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Warunki szkoleń

 

"Wyposażenie" uczestnika

Każdy z uczestników otrzymuje odpowiednio przygotowane materiały, zawierające informacje dotyczące treści szkolenia, kasetę wideo z nagranymi własnymi wystąpieniami, długopis.W przypadku niektórych szkoleń po ich ukończeniu uczestnicy będą zobowiązani do wykonania "zadań domowych". Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie - certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Efektywność szkoleń

Z uwagi na efektywność zajęć grupa szkoleniowa nie powinna przekraczać 12 osób. Nigdy nie przekraczamy tej liczby uczestników w warsztatach otwartych. W szkoleniach "in company" w wyjątkowych sytuacjach akceptujemy grupy o liczebności do 15 osób.

 

Czas trwania zajęć

Zajęcia trwają nie mniej niż 7.5 godziny dziennie.
09.00 - 13.00 zajęcia przedpołudniowe,
13.00 - 14.30 obiad i przerwa,
14.30 - 18.00 zajęcia popołudniowe

Jeśli zachodzi taka potrzeba lub uczestnicy tego chcą - zajęcia mogą być rozbudowywane o tematy pojawiające się podczas zajęć i trwać dłużej. Możliwe są również konsultacje indywidualne poza godzinami zajęć grupowych. Taka sytuacja nie pociąga za sobą dalszych kosztów ze strony zamawiającego.

 

Ewaluacja szkolenia

Po przebytym szkoleniu uczestnicy wypełniają anonimową ankietę zawierającą pytania o oceny: szkolenia, sposobu prowadzenia zajęć, kompetencji prowadzącego, przydatności nowych procedur i wiedzy. W przypadku szkoleń "in company" zbiorcze wyniki oraz oryginały ankiet przekazywane są po szkoleniu organizatorowi. W przypadku szkoleń otwartych do uczestników szkolenia rozsyłany jest pocztą email raport zawierający zbiorcze wyniki ankiet.

 

Przed szkoleniem

W przypadku szkoleń otwartych: dwa tygodnie przed terminem szkolenia roześlemy jego uczestnikom, pisemne zaproszenia, mapy dojazdu do miejsca szkolenia, harmonogram zajęć i w przypadku niektórych szkoleń: materiały przygotowawcze. Jeżeli chcecie Państwo, żeby zaproszenie zostało przesłane na adres inny niż adres uczestnika - proszę zaznaczyć ten fakt w zgłoszeniu.

 

SZKOLENIA BIZNESOWE