SZKOLENIA BIZNESOWE

Rozwijaj się - nowe nie zaczeka. Szkolenia są odpowiedzią. Szkolenia są bronią. Nie zapominaj również o Twoich pracownikach bo oni zapomną o Tobie...i firmie. Mogą zapomnieć na tysiąc sposobów i dalej brać pensję. Szkolenia są szansą. No rusz się wreszcie !!! Zwolnij idiotów i daj szkolenia głodnym sukcesu.

Kursy i szkolenia inspirują

Perfect Training

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Terminy i rezerwacja szkoleń

Jak dokonać rezerwacji ?

Rezerwacji szkolenia można dokonać poprzez:

- zgłoszenie elektroniczne - email
- telefonicznie

Ważność rezerwacji

Rezerwacja staje się "ważna" po uiszczeniu należności za szkolenie na nasze konto (dane w menu "Kontakt"). Na życzenie możemy wcześniej wystawić fakturę pro forma (termin zapłaty 7 dni).

Po otrzymaniu wpłaty (lub potwierdzenia wpłaty) PT niezwłocznie potwierdzi wpisanie Państwa na listę uczestników szkolenia ( decyduje kolejność wpłat) oraz wystawimy fakturę vat.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Rezygnacja z udziału w szkoleniu do dwóch tygodni przed planowanym terminem, nie obciąża Państwa żadnymi kosztami - pod warunkiem przesłania emailem pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po tym terminie PT zwraca 50% wpłaconej kwoty. W sytacjach losowych zwracamy całość wpłat.

Pytania o terminy szkoleń i inne.

W razie pytań dotyczących szkoleń proszę o kontakt tel. +48 602 760 223, (58) 691 0 999, email: w.borczon@pt.pl lub wysłać zapytanie z naszej strony internetowej.

SZKOLENIA BIZNESOWE