SZKOLENIA BIZNESOWE

Rozwijaj się - nowe nie zaczeka. Szkolenia są odpowiedzią. Szkolenia są bronią. Nie zapominaj również o Twoich pracownikach bo oni zapomną o Tobie...i firmie. Mogą zapomnieć na tysiąc sposobów i dalej brać pensję. Szkolenia są szansą. No rusz się wreszcie !!! Zwolnij idiotów i daj szkolenia głodnym sukcesu.

Kursy i szkolenia inspirują

Perfect Training

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Szkolenia nie jedno mają imię. Oto pierwsza publikacja, która w wyczerpujący sposób omawia tematykę szeroko rozumianego e-learningu. Porusza zagadnienia organizacyjne jak i technologiczne tego typu szkoleń...

Szkolenia wymagają dobrej współpracy między uczącym a uczestnikami zajęć. Aby ją osiągnąć, trzeba przede wszystkim mieć świadomość tego, czym są szkolenia, i umieć je odnieść do koncepcji szeroko rozumianej...

Prowadzącego szkolenia oceniają kwestionariusze, arkusze ocen i listy kontrolne. Przydadzą się one wszystkim osobom zajmującym się szkoleniami i badającym ich wpływ na efektywność pracy personelu firmy...

Szkolenia...to praktyczny poradnik pokazujący, jak samemu się uczyć i jak szkolić innych. Jego wielką zaletą jest skupienie się nie tylko na zewnętrznych umiejętnościach i praktykach, ale również na "grze" wewnętrznej...

Opierając się na własnych doświadczeniach zdobytych w amerykańskich grupach teatru improwizacji, autorka odkrywa przydatność stosowanych przez nie technik dla celów szkoleniowych różnego typu organizacji...

Skuteczni i mający odpowiednią motywację ludzie są sercem efektywnie działających organizacji, a prowadzone na wysokim poziomie szkolenie jest nieodzowne dla wszystkich pracowników. Techniki szkoleniowe kładące nacisk...

Zestaw zawiera szczegółowe informacje na temat nowoczesnych modeli oceny efektywności szkoleń, w tym również wielopoziomowego modelu Kirkpatricka. Przedstawione metody i techniki mogą być stosowane do badania szkoleń przeprowadzanych w formie zarówno tradycyjnej, jak i e-learningu.

Zbiór zawiera opisy 77 zaawansowanych gier szkoleniowych wspomagających aktywne uczenie się oraz stymulujących zmianę zachowań i postaw.

O szkoleniach, szkolącym i Perfect Training opinie stare i nowe.

Po pierwsze: szkolą nie firmy lecz ludzie. Po drugie: wysoka wiarygodność to nie jest coś, co można zbudować z dnia na dzień. Kiedy oceniamy czyjąś wiarygodność chcemy wiedzieć jaką skuteczność w działaniach wykazywała ta osoba w przeszłości, poznać zasady jakimi się kieruje i co sądzą o niej samej i jej działaniach inni. Na tej podstawie decydujemy czy możemy zaufać. Potrzebnych nam nam do podjęcia tej decyzji faktów szukamy zazwyczaj w "biografii" osoby lub firmy. Stad też pomysł aby opinie poniższe przedstawić chronologicznie.

Uważam, że p. W. Borczon jest przykładem studenta wyjątkowego pod względem poziomu intelektualnego, dojrzałości psychicznej i motywacji..., które to cechy osiągają u niego bardzo wysoki poziom. Od początku studiów samodzielnie i zgodnie z własnymi zainteresowaniami wytyczał sobie kierunek pracy, świadomie kierując się doświadczeniami z własnej praktyki, podjętej jeszcze przed rozpoczęciem studiów. Samodzielnie i odpowiedzialnie kształtował własne poglądy psychologiczne podejmując znacznie więcej zadań niż przeciętny student.

Przedstawił mi bardzo interesującą i wartościową pracę dotyczącą powstawania choroby alkoholowej ("Pokochać Aby Zrozumieć"). Uważam, że jest ona dowodem dużego talentu psychologicznego, badawczego a także - literackiego. Pan W. Borczon niezależnie od swoich talentów umysłowych jest życzliwy i koleżeński - to indywidualista bez śladu egocentryzmu.

dr. Marek Adamiec
Katedra Psychologi Ogólnej i Psychologi Pracy
Uniwersytetu Sląskiego

------------------------------------

Przyznaje Panu Wiesławowi Borczonowi Studentowi: Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej.

Rzeczpospolita Polska
Minister Edukacji narodowej

------------------------------------

Oceniamy pozytywnie postępy kol. Wiesława Borczona zarówno w rozwoju profesjonalnym jak i osobistym. Szczególnie bezpośrednia konsultacja jego pracy z pacjentami podczas tygodniowego obozu terapeutycznego (1991) daje powód do wyraźnie pozytywnego zaopiniowania jego możliwości jako terapeuty i efektów pracy. Wiesław Borczon dał się poznać jako osoba rzeczowa, konstruktywna i kompetentna.

dr. Wanda Sztander
Z-ca Dyrektora
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Instytut Psychologi Zdrowia i Trzeźwości

------------------------------------

Z Panem Wiesławem Borczonem oraz firmą Perfect Training po raz pierwszy zetknąłem się w 1996 roku, a współpracuję z nią od 1997 roku. Zakres współpracy obejmuje prowadzenie przygotowywanych na potrzeby firmy szkoleń dla Przedstawicieli Medycznych w zakresie technik sprzedaży, technik prezentacji, zarządzania czasem i własnym terytorium, jak również elementy zachowań asertywnych. Regionalni Kierownicy ds. Sprzedaży uczestniczyli w prowadzonych przez firmę Perfect Training otwartych szkoleniach nt. kierowania zespołem i motywacji pracowników.

Treningi prowadzone przez Pana Wiesława Borczona zawsze były bardzo wysoko oceniane przez uczestników, jak również ich przełożonych, a czas spędzony na szkoleniu przekładał się bezpośrednio na osiągane efekty, zarówno pod postacią poprawy techniki pracy, jak i wyników sprzedaży.

Nowoczesna forma prowadzenia szkoleń z użyciem technik multimedialnych, jak również bezpośredni wpływ trenera, bardzo oddanego tej pracy, były również oceniane bardzo wysoko.

Kontakty organizacyjne z firmą Perfect Training przekonały mnie również do jej rzetelności. Ważnym elementem pozytywnej oceny tej firmy jest jej elastyczność w zakresie polityki cenowej oferowanych szkoleń - pozwoliła mi ona na przeprowadzenie koniecznego z punktu widzenia firmy treningu w początkowym okresie organizacji firmy, gdy bardzo uważnie rozważa się zasadność wszelkiego typu wydatków, szczególnie tych nie wspierających bezpośrednio sprzedaży.

Podsumowując swoje dotychczasowe kontakty zawodowe z Panem Wiesławem Borczonem i Perfect Training oceniam je jako bardzo udane i życzę tej firmie dalszego rozwoju na naszym rynku.

Z. Maciej Liberek
1995-1999, Pharmaceutical Products Division Director, Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
1999-obecnie, Prezes Zarządu, Heel Polska Sp. z o.o.

------------------------------------

I have been recently attending a 3 day Assertiveness Training Module in Poland with Perfect Training Ltd" run by Wieslaw Borczon.

I was extremely pleased with its contents, materials, agenda structure and overall flow and most of all by professional delivery of the whole material by Wieslaw. The mix of theory and practise was ideal to leave the course with great motivation to 'change life' as well as necessary skills to convert this motivation into reality.

In many aspects this course had exceeded my expectations and turned out to be very special and helpful for me.

I strongly recommend Wieslaw and his company Perfect Training" to others who are keen to receive a top quality psychological trainings.

With regards

Piotr Peczak
Masterfoods,
Finance Manager
UK, Snackfood

SZKOLENIA BIZNESOWE