NEGOCJACJE HANDLOWE

Każde negocjacje zarówno negocjacje handlowe jak i te domowe - wymagają pełnego rozumienia i właściwego nastawienia do konfliktu. Dopiero potem ważne stają się ułatwiające osiąganie porozumienia techniki negocjacji oraz techniki rozbrajające negocjacyjne tricki.

Negocjacje handlowe: rzecz o zarabianiu na konfliktach

Perfect Training

Negocjacje handlowe kładą duży nacisk na ceny. Dopiąć swego w negocjacjach cenowych to trudna sztuka. Przekonać trudnego klienta, któż tego nie chce? Ta książka pełna jest przykładów i technik negocjowania cen...

Książka ta powstała w oparciu o doświadczenia zdobyte przez autora w ciągu kilkunastu lat prowadzenia negocjacji handlowych oraz o taktyki negocjacyjne stosowane przez wytrawnych negocjatorów, a także metody przeciwdziałania im...

Książka uczy odnosić sukcesy w negocjowaniu życiowych spraw, takich jak kupno samochodu czy sprzedaż mieszkania, nie ulegać "okazjom" i naciskom rozmówcy. Dzięki niej negocjacje handlowe i osobiste staną się znacznie łatwiejsze...

Negocjacje handlowe wymagają konkretnych wskazówek jak je przeprowadzić. Znajdziesz je w tej książce. Dowiesz się jak radzić sobie w sytuacjach negocjowania kontraktu, wysokości wynagrodzenia czy niższej ceny samochodu...

Skuteczne negocjacje handlowe. Trening techniki negocjacji - program szkolenia.

 

Wstęp.

 • Psychodynamika sytuacji konfliktu, zaufania i kryzysu.
 • Definicja i Mapa umiejętności Harvard Project NegotiationNegocjacje jako proces komunikacji.
 • Psychologiczne i społeczne mechanizmy wpływu.
 • Rozpoznawanie kłamstwa w negocjacjach.
 • Negocjowanie z samym sobą - jak postrzegasz własną siłę.

Planowanie negocjacji.

 • Jak zrozumieć własną sytuację?
 • Procedura ustalania celów negocjacji (m. in. BATNA i granica ustępstw).
 • Określanie strategii.
 • Integracyjne techniki rozwiązań.
 • Kiedy nie negocjować: podział pragmatyczny.

Prowadzenie negocjacji.

 • Struktura rozmowy negocjacyjnej i techniki pomocnicze.
 • Odkrywanie obszarów zgody i konfliktu.
 • Procedury wspomagające rozwiązywanie konfliktu (analiza środek\cel, oferta warunkowa, techniki ustępstw, negocjowanie cen).
 • Jak radzić sobie z agresywnym negocjatorem, GRIT.
 • Sposób traktowania obiekcji.
 • Kształtowanie postrzegania naszej i ich siły, pytania krytyczne, rama celu.
 • Zamykanie negocjacji.

Metody szkoleniowe.

 • Wykłady.
 • Dyskusje.
 • Kwestionariusze.
 • Ćwiczenia ze wzrastającym stopniem trudności i komplikacji.
 • Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego.
 • Check lists.
 • Role Play z nagrywaniem na wideo i omawianiem.

NEGOCJACJE HANDLOWE