ZARZĄDZANIE CZASEM

Nie istnieje coś takiego jak zarządzanie czasem. Nie można czasem zarządzać . Możesz poprawić zarządzanie sobą. W dzisiejszym świecie planowanie i organizacja własnych działań to nie opcja lecz konieczność. Nie zmarnuj Twojego czasu

Jak dołączyć do niewielu czyli zarządzanie czasem.

Perfect Training

Presja na osiąganie wysokich wyników wymusza efektywne zarządzanie czasem. Jeżeli chcesz realizować założone cele, musisz pracować wydajnie i efektywnie. "Efektywne zarządzanie czasem" to wskazówki i techniki...

Zarządzanie czasem pomoże Ci na nowo rozwinąć w sobie poczucie czasu - mysleć o przyszłości, stawiać cele i opracowywać plany - analizować, gdzie, jak i dlaczego obecnie tracisz czas- uwolnić się od zajęć będących...

Pomaga efektywnie wykorzystywać czas pracy, tak aby pod koniec dnia zmęczenie nie zwalało nas z nóg. Uczy zarządzania czasem poprzez ustalanie celów, stosowanie metod mobilizacji podwładnych, usprawniania...

Zarządzanie czasem, organizacja czasu, planowanie czasu, time management - program szkolenia.

 

Mapa umiejętności.

 • Autoanaliza.
 • Motywowanie siebie: unikanie urazu psychicznego, aktywacja społeczna.
 • Czas jako kapitał i jego złodzieje.
 • Wymówki.
 • Reguły związane z zarządzaniem czasem.
 • Perspektywa czasowa w planowaniu i zasady ustalania celów.
 • Priorytety.
 • Zyski i straty z wprowadzenia metod zarządzania czasem - krzywa Seiwerta.
 • Zysk i strata w planowaniu zadań i zasada Pareto.
 • Niedoszacowanie i przeszacowanie czasu - zasada Parkinsona.
 • Aktywność dobowa i biorytmy.
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.
 • Zasady delegowania zadań.
 • Zasady realizacji zadań w ciągu dnia.
 • Zasady postępowania z telefonem, dokumentami, odwiedzającymi, materiałami do czytania, naradami, korespondencją.
 • System planowania czasu.
 • Narzedzia.
 • Tipsy.

Metody szkoleniowe.

 • Wykłady.
 • Dyskusje.
 • Kwestionariusze.
 • Ćwiczenia ze wzrastającym stopniem trudności i komplikacji.
 • Indywidualne Programy Rozwoju Zawodowego i Osobistego.
 • Check lists.

ZARZĄDZANIE CZASEM