SZKOLENIA BIZNESOWE

Rozwijaj się - nowe nie zaczeka. Szkolenia są odpowiedzią. Szkolenia są bronią. Nie zapominaj również o Twoich pracownikach bo oni zapomną o Tobie...i firmie. Mogą zapomnieć na tysiąc sposobów i dalej brać pensję. Szkolenia są szansą. No rusz się wreszcie !!! Zwolnij idiotów i daj szkolenia głodnym sukcesu.

Kursy i szkolenia inspirują

Perfect Training

Zbiór zawiera opisy 72 zaawansowanych gier szkoleniowych. Opisy te składają się z reguł gier, szczegółowych informacji na temat ich przeprowadzania, uwag dotyczących sposobów ich zastosowania w działaniach szkoleniowych...

Zamieszczone w zbiorze ćwiczenia umożliwiają przeprowadzenie rozłożonego na trzy dni, kompleksowego szkolenia z zakresu negocjacji. Mogą służyć jako podstawa do stworzenia przez trenera własnego programu szkolenia...

Metody szkolenia - kontrakt "Bez oporu"

 

Kontrakt zawierany jest przez trenera z każdym uczestnikiem grupy. Najważniejszą jego częścią jest osobista zgoda na udział w szkoleniu - nawet jeśli ktoś został na nie wydelegowany wbrew swojej woli. Zawiera on również zobowiązanie uczestnika do wzięcia pełnej odpowiedzialności za własne postępy oraz zobowiązanie trenera do stworzenia najlepszych możliwych warunków do uczenia się i rozwijania nowych umiejętności. Zawiera on także prawo do wzajemnej końcowej oceny:

  • trener ma prawo ocenić sposób w jaki uczestnik traktował okazję do nauki i rozwoju
  • uczestnik ma prawo ocenić przydatność treningu oraz sposób prowadzenia warsztatu przez trenera.

 

Zyski z zawarcia kontraktu:

  • Pełniejsze zaangażowanie w proces nabywania kompetencji
  • Szybsze nabywanie kompetencji i wiedzy
  • Większa dbałość o to aby własnym zachowaniem nie utrudniać innym nauki
  • Wskazanie, że "bohaterem" szkolenia nie zostanie np. ktoś, kto najbardziej rozśmieszy innych lecz ktoś, kto zrobi najwięcej dla rozwoju własnego i innych.

SZKOLENIA BIZNESOWE