NEGOCJACJE

Każde negocjacje zarówno negocjacje handlowe jak i te domowe - wymagają pełnego rozumienia i właściwego nastawienia do konfliktu. Dopiero potem ważne stają się - ułatwiające osiąganie porozumienia - techniki negocjacji oraz techniki rozbrajające negocjacyjne tricki.

Negocjacje: czyli jak na zarabiać na konfliktach

Perfect Training

Negocjacje handlowe kładą duży nacisk na ceny. Dopiąć swego w negocjacjach cenowych to trudna sztuka. Przekonać trudnego klienta, któż tego nie chce? Ta książka pełna jest przykładów i technik negocjowania cen...

Książka ta powstała w oparciu o doświadczenia zdobyte przez autora w ciągu kilkunastu lat prowadzenia negocjacji handlowych oraz o taktyki negocjacyjne stosowane przez wytrawnych negocjatorów, a także metody przeciwdziałania im...

Książka uczy odnosić sukcesy w negocjowaniu życiowych spraw, takich jak kupno samochodu czy sprzedaż mieszkania, nie ulegać "okazjom" i naciskom rozmówcy. Dzięki niej negocjacje handlowe i osobiste staną się znacznie łatwiejsze...

Negocjacje handlowe wymagają konkretnych wskazówek jak je przeprowadzić. Znajdziesz je w tej książce. Dowiesz się jak radzić sobie w sytuacjach negocjowania kontraktu, wysokości wynagrodzenia czy niższej ceny samochodu...

Książka uczy jak analizować warunki i oceniać szanse własne i oponenta, nie dać się wciągnąć w dyskusję, która może okazać się dla ciebie nieprzyjemną, negocjować tak aby ostateczne rezultaty satysfakcjonowały każdą ze stron...

Książka została przygotowana w sposób, który ułatwia wielokrotne konsultacje, zagłębianie się w jej treść i zastanawianie się nad nią przed, a nawet już w trakcie negocjacji. Praktyczny przewodnik po negocjacjach hadlowych, osobistych...

Poradnik przedstawia techniki negocjacyjne niezbędne w negocjacjach handlowych i in. Uczy, jak się przygotować do negocjacyjnych rozmów, aby zostały uwieńczone sukcesem i tego, że sukcesy odnoszą tylko ci, którzy mają wyobraźnię...

Umiejętności perswazyjne i znajomość techniki negocjacji - to konieczne podstawy ogólnych kwalifikacji każdego współczesnego prawnika. Elementy nauki o komunikowaniu, sztuki retoryki i sztuki negocjacji są niezbędne w...

Techniki Negocjacji pomogą ci zrozumieć, co sprawia, że w negocjacjach handlowych i innych odnosisz sukcesy lub ponosisz porażki. Znajdziesz tu mnóstwo cennych pomysłów taktyk negocjacji handlowych możliwych do zastosowania...

Książka Negocjacje, pełna praktycznych rad i wygodnych narzędzi pomoże każdemu menedżerowi doskonalić swoje umiejętności i osiągać istotne korzyści. Negocjacje handlowe i każde inne wymagają...

Książka Negocjacje dla Opornych zawiera wskazówki i techniki negocjacji pomocne w rozwijaniu umiejętności słuchania, sprzedawania i przeprowadzania nie tylko negocjacji handlowych...

Autor "Dochodząc do TAK" - proponuje teraz metodę prowadzenia negocjacji handlowych i negocjowania sporów z trudnymi partnerami, dającą szanse osiągnięcia rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez wszystkie strony sporu...

Autorzy proponują sprawdzoną w świecie metodę dochodzenia do porozumienia możliwego do zaakceptowania przez każdą ze stron we wszystkich rodzajach konfliktów: negocjacjach handlowych, politycznych, społecznych...

Książka uczy prowadzenia negocjacji handlowych. Oferuje wiele praktycznych porad, cennych wskazówek i pouczających przykładów. Przedstawia negocjacje handlowe jako wypadkową artyzmu i intuicji ich uczestników. Pokazuje zależności...

Książka dostarcza podstaw wiedzy o istocie negocjacji handlowych i inych oraz bardzo dużo praktycznych porad i wskazówek, jak negocjować spory zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym...

Bestseller dziennika The New York Times. Zawiera cenne rady i wskazówki na temat skutecznego prowadzenia negocjacji handlowych oraz innych rozmów, od których wiele zależy tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym...

Autor proponuje spojrzenie na negocjacje handlowe z perspektywy organizacji. Przedstawia model procesu negocjacji, umożliwiający interpretowanie i zrozumienie zdarzeń zachodzących w czasie negocjacji...

Negocjacje. Skuteczne negocjacje handlowe . Trening techniki negocjacji - opis szkolenia.

Ambicja i empatia to kluczowe czynniki w powodzeniu negocjacji handlowych: empatia pomaga nam zrozumieć, czego pragnie klient oraz dopasować własne zachowania do zachowań partnera. Ambicja pomaga nam pamiętać, czego my chcemy. Empatia bez ambicji prowadzi do uległości. Ambicja bez empatii do wrogości i manipulacji. Połączone razem przynoszą rozwiązania negocjacyjne dające satysfakcję obydwu stronom.

RZECZ O KONFLIKTACH I O TYM JAK NA NICH ZARABIAĆ

 

Pryncypia.

W PROSTYCH SŁOWACH O SKOMPLIKOWANYM ZADANIU.

Dobrze negocjować to umieć obchodzić się z emocjami własnymi i innych,
budować zaufanie, precyzyjnie rozumieć własną sytuację i sytuację innych, stwarzać korzystne dla obu stron propozycje, przekonywać nie zagadywać i...nie dać się oszukać.

Negocjowanie wymaga umiejętności rozwiązywania konfliktów i nie powodowania kolejnych. Tam gdzie są konflikty są również silne emocje. Gdzie są silne emocje trudno trafnie rozumieć sytuację - jasno i kreatywnie myśleć. Tam gdzie jest konflikt łatwo stracić zaufanie i trudno je budować. A gdzie nie ma zaufania łatwo o wrogość. Wiadomo: zaufanie buduje, wrogość rujnuje.

Dobrze negocjować to umieć obchodzić się z emocjami własnymi i innych, budować zaufanie, precyzyjnie rozumieć własną sytuację i sytuację innych, stwarzać korzystne dla obu stron propozycje, przekonywać nie zagadywać i...nie dać się oszukać.

Dobrze negocjować oznacza: mieć więcej pieniędzy, więcej czasu, lepszych przyjaciół, więcej miłości, dłuższe życie i lepsze zdrowie.

 

Uczyń konflikt rozwiązywalnym.

NA TO BYŚ NIE WPADŁ.

Z dobrymi negocjacjami jest jak z udaną randką: musisz wpierw stworzyć atmosferę zanim będziesz mógł przejść do konkretów.

Z dobrymi negocjacjami jest jak z udaną randką: musisz wpierw stworzyć atmosferę zanim będziesz mógł przejść do konkretów. Często będziesz musiał wpierw zająć się emocjami Twoimi i partnera negocjacji zanim dane ci będzie zająć się treścią negocjacji. Jeszcze jedna analogia: wiesz na pewno, że nie mógłbyś połączyć dwóch kawałków aluminium gdyby nie osłona szlachetnego gazu argonu. Podobnie: przyjazna atmosfera umożliwia i ułatwia łączenie interesów obydwu stron.

 

Składniki właściwej atmosfery.

Po pierwsze musisz we właściwy sposób zdefiniować konflikt. Ma to kluczowe znaczenie. Jeżeli określisz sytuację jako rywalizacyjną - istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że zakończy się fiaskiem lub rozwiązania nie zadowolą ani ciebie ani drugiej strony. Jeżeli sytuację określicie jako problemową wówczas wzrośnie zaufanie, jasność, precyzja rozumienia i możliwość wykreowania atrakcyjnych dla obydwu stron rozwiązań.

 

SPRAWDŹ TO.

...jeśli ty naprawdę słuchasz inni naprawdę zastanawiają się co powiedzieć. To zazwyczaj powoduje, że mówią o wiele mniej bzdur.

Technicznie: definiowanie sytuacji odbywa się poprzez to, co i jak mówić będziesz do swojego partnera. Zależy również od tego czy i w jaki sposób będziesz go słuchał. Kto słucha potrafi wyprzedzić tok myślenia mówiącego. Może więc przewidywać wypowiedzi mówiącego, ma czas na przygotowanie własnych wypowiedzi, popełnia mniej błędów w rozumieniu. Słuchanie stanowi podstawę empatii. I coś jeszcze jeśli ty naprawdę słuchasz inni naprawdę zastanawiają się co powiedzieć. To zazwyczaj powoduje, że mówią o wiele mniej bzdur. Tak czy inaczej definiowanie konfliktu zależy od strategii i jakości twojej komunikacji.

 

Empatia i ambicja - klucze do powodzenia.

DO ZNUDZENIA - CZYLI EMPATIA I AMBICJA.

Empatia bez ambicji prowadzi do uległości.

Ambicja bez empatii do wrogości i manipulacji.

Połączone razem przynoszą rozwiązania dające satysfakcję obydwu stronom.

Ambicja i empatia to kluczowe czynniki w powodzeniu negocjacji: empatia pomaga nam zrozumieć, czego pragnie klient oraz dopasować własne zachowania do zachowań partnera. Bez niej działamy po omacku. Ambicja pomaga nam pamiętać, czego my chcemy. Empatia bez ambicji prowadzi do uległości. Ambicja bez empatii do wrogości i manipulacji. Połączone razem przynoszą rozwiązania dające satysfakcję obydwu stronom.

 

Zagrożenia.

W negocjacjach każda ze stron pragnie wywrzeć na drugą wpływ. Twój partner będzie się starał kierować Twoimi myślami, uczuciami i decyzjami. Może starać się utrwalić w Twoich oczach obraz siebie jako strony mającej wiele możliwości wyboru. Tobie zaś może jednocześnie sugerować, że masz tylko jedną szansę: dogadać się na jego warunkach

Bez względu na to czy czynić to będzie świadomie czy nie - będzie próbował wykorzystać w tym celu wbudowane w nas "mechanizmy" psychologiczne. Dodajmy, że zazwyczaj nie jesteśmy świadomi ich istnienia. W normalnych codziennych sytuacjach są one naszymi sprzymierzeńcami. Są również sytuacje, w których mogą zostać użyte przeciwko Tobie.

To, co nieświadome znajduje się poza naszą kontrolą i raczej kontroluje nas. Kluczową sprawą więc jest wiedzieć jakie to mechanizmy i umieć je rozpoznawać oraz zabezpieczyć się przed wykorzystaniem manipulacyjnych technik i strategii zbudowanych na ich bazie.

 

Przygotowania: cele negocjacji, ustępstwa...

A TAK POWINNO BYĆ.

...każde sensowne, złożone praktyczne działanie poprzedza niepraktyczna sensowna refleksja.

Rozumieć własną sytuację jest dla nas ważne w każdej sytuacji. W negocjacjach taka świadomość jest nieodzowna.

Pamiętajmy, że każde sensowne, złożone praktyczne działanie poprzedza niepraktyczna sensowna refleksja. Rozumieć własną sytuację jest dla nas ważne w każdej sytuacji. W negocjacjach taka świadomość jest nieodzowna. Nie moglibyśmy ustalić kursu statku bez wiedzy o aktualnym położeniu. Tak jak sekstans i kompas są instrumentami pozwalającymi określać położenie okrętu tak i w negocjacjach dysponujemy pewnymi technikami i narzędziami pozwalającymi opisać naszą siłę i możliwości.

 

CZASEM WARTO WIEDZIEĆ DOKĄD SIĘ ZMIERZA.

Przecież wiadomo, że negocjacje są potencjalnie niebezpieczną podróżą i nikt rozważny nie wybierze się w nią nie mając ważnego powodu.

Aby więc sprawnie je prowadzić trzeba również określić własne cele i ustalić ich ważność.

Instrumenty pokładowe nie były by potrzebne wielkim odkrywcom gdyby nie mieli przed sobą celu. Przecież wiadomo, że negocjacje są potencjalnie niebezpieczną podróżą i nikt rozważny nie wybierze się w nią nie mając ważnego powodu. Aby więc sprawnie je prowadzić trzeba również określić własne cele i ustalić ich ważność.

Nie jest określeniem celu powiedzenie sobie: chce tego i tego... Aby cele mogły nam dobrze służyć: wspierać nas i motywować - musimy nauczyć się je poprawnie opisywać. Służą temu określone procedury.

Załóżmy, że w swoją podróż wybieramy się balonem a naszym celem jest przelecieć przez kanał La Manche. Wiemy skąd startujemy i dokąd lecimy, Co jeszcze powinniśmy wiedzieć przed podróżą? Wyobraźmy sobie, że zakładana przez nas temperatura powietrza nad kanałem w czasie lotu jest inna od przewidywanej i siła nośna naszego balonu spadła i my także zaczynamy bardzo szybko spadać do kanału. Oczywiste jest, że musimy błyskawicznie pozbyć się czegoś z pokładu jeśli chcemy osiągnąć cel. Co wyrzucisz za burtę?. Co dostaniesz w zamian? Czy jest to obojętne? Nie.

Podobnie w negocjacjach prawie na pewno będziesz musiał z czegoś ustąpić. Jakie będzie największe twoje ustępstwo? Jakie najmniejsze? Z czego zrezygnujesz najpierw? Z czego najpóźniej? Z czego na pewno nie zrezygnujesz? To są bardzo ważne pytania, na które powinniśmy znaleźć odpowiedź przed rozpoczęciem negocjacji.

 

Prowadzenie negocjacji

Jeżeli:

  • zrozumiałeś co dzieje się z ludźmi gdy ich interesy są w konflikcie i naturę konfliktów oraz potrafisz się odpowiednio zachowywać w takich sytuacjach
  • opanowałeś sztukę empatycznego słuchania i używania odpowiednich do sytuacji typów odpowiedzi
  • rozumiesz znaczenie "mikrowskazówek" i potrafisz dobrze oceniać wartość składanych Ci ofert
  • potrafisz zauważyć wymierzone w Ciebie negatywne manipulacje i potrafisz się im nie poddawać
  • potrafisz być dla siebie źródłem wsparcia w trudnych sytuacjach
  • przygotowałeś się do negocjacji ustalając cele, propozycje, znasz własną siłę i siłę partnerów negocjacji

Wówczas jesteś naprawdę przygotowany do spotkania negocjacyjnego.

 

Wniosek

TWÓJ KAWAŁEK TORTU

Tak jak pieczenie tortu wymaga połączenia odpowiednich składników w określonych proporcjach i kolejności.

Tak spotkanie negocjacyjne posiada również własną dynamikę i strukturę, do której musisz dopasować własne działania.

Wszystkie opisane przez nas wcześniej elementy wiedzy są jak składniki tortu. Nie wystarczy jednak wrzucić je razem do formy i wstawić do piekarnika by później zjeść pyszne danie. Tak jak pieczenie tortu wymaga połączenia odpowiednich składników w określonych proporcjach i kolejności tak spotkanie negocjacyjne posiada również własną dynamikę i strukturę, do której musisz dopasować własne działania. W zależności od typu negocjacji struktura ta jest mniej lub bardziej złożona.

Jak myśleć, jak "kontrolować" własne emocje i jak działać tego dowiesz się podczas warsztatu.

Zapraszam Cię

 

NEGOCJACJE