COACHING I MOTYWOWANIE

Kto jest dobrym coachem dla tego: zarządzanie, kierowanie i motywowanie nie są najważniejszymi słowami. Twoje przywództwo i coaching sprawia, że inni przejmują na własne barki zarządzanie i kierowanie sobą. Motywowanie samych siebie również nie sprawi im kłopotu. Nauczyli się od Ciebie.

Myśl o innych: coaching, motywowanie, kierowanie zespołem

Perfect Training

Jest to oczywiście książka o umiejętnościach i metodach lidera: jak słuchać, żeby członkowie grupy mówili o swoich problemach, jak mówić, żeby ich uwrażliwić na twoje specjalne potrzeby, w jaki sposób przeprowadzać efektywne zebrania...

Kierowanie zespołem jest sztuką. Sztuką przekonywania, motywacji i negocjacji. Budzi stresy gdy kierujący nie osiąga zamierzonych celów. Daje satysfakcję gdy wszyscy pojmują cel i sens wspólnego działania. Jak być efektywnym liderem...

To pierwsza chyba na polskim rynku książka ujmująca całościowo problemy zarządzania i kierowania ludźmi, adresowana do polskich liderów i ludzi biznesu i oparta na polskich realiach...

Umiejętności przywódcze są istotą dobrego zarządzania. To one często decydują o pozycji w firmie i tempie, w jakim rozwija się kariera zawodowa. Choć nie każdy rodzi się liderem, to istnieje wiele technik i narzędzi, które rozwijają pożądane dziś

Książka ta to szersze spojrzenie na kwestię przywództwa. Prezentuje umiejętności, które powinien posiadać każdy skuteczny lider, niezależnie od pozycji w hierarchii organizacyjnej. Po prostu pozwoli ci ona zmienić się w lidera...

Z tej książki dowiesz się m.in.: jak stosować najskuteczniejsze metody pracy, jak tworzyć najbardziej błyskotliwe projekty, najlepiej kierować personelem, najszybciej rozwiązywać problemy, jak podejmować najtrafniejsze decyzje, dobierać...

Kto chce odnieść sukces, musi być gotów do wprowadzenia zmian, pokonywania biurokratycznych barier oraz musi posiadać współpracowników, którzy z nim podążają tym samym szlakiem. Jack Welch pokazuje drogę GE do sukcesu...

W swojej książce autorka sięga do najnowszych osiągnięć psychologii, aby pomóc ci zrozumieć twoją niepowtarzalną osobowość. Znajdziesz w niej test osobowości, który pozwoli ci określić twój temperament i zobaczyć, jakie cechy...

Ta książka daje ci szansę poznać, jak funkcjonuje umysł dobrego biznesmena, lidera robiącego interesy w świecie, w którym największym atutem jest kapitał intelektualny całego zespołu...

Jest to książka dla osób, które czują w sobie potencjał przywództwa. Chcą być kimś więcej niż tylko menadżerem. Mają wizję przyszłości, ideę, którą chcą zrealizować - inaczej mówiąc, chcą być liderami, pociągać za sobą innych...

Coaching, kierowanie zespołem, motywowanie, mentoring, przywództwo - opis szkolenia dla liderów.

W osobistym rozwoju menedżerów tkwią wielkie niewykorzystane źródła sił służących wzrostowi organizacji. Musimy wreszcie przyswoić sobie lekcję, że sukces osiągamy dzięki sobie ale utrzymać możemy go tylko dzięki innym.

JAK POMAGAĆ INNYM I MIEĆ Z TEGO ZYSK !!!

 

Źródła trudności.

DLACZEGO NIE DZIAŁA?

Najbardziej ograniczającymi funkcjonowanie i rozwój firm czynnikami były:
brak zaufania do menadżerów wyższego szczebla,
zła komunikacja,
brak wsparcia i cierpliwości ze strony menadżerów, wyścig szczurów.

W 98 r. zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 3.500 menadżerów reprezentujących różnego typu firmy, której głównym celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, co jest głównym źródłem ograniczającym ich działanie i rozwój? Okazało się, że najmniejsze znaczenie miał system nagradzania i strach przed zmianą. Najbardziej ograniczającymi funkcjonowanie i rozwój firm czynnikami były: brak zaufania do menadżerów wyższego szczebla, zła komunikacja, brak wsparcia i cierpliwości ze strony menadżerów, wyścig szczurów.

 

Wniosek pierwszy

DLACZEGO TO NIE JEST LEPSZE ?!

...problemy z jakością kierowania innymi łatwo przekładają się na problemy z jakością produktu.

Kolejną pochodną tej sytuacji są spadki sprzedaży i wzrost kosztów.

Jeżeli założymy, że o większości tych elementów decydują sami respondenci to możemy wierzyć, że E. Deming miał rację, kiedy mówił, że ok. 90% problemów jakościowych powstaje z winy kierownictwa. Nie trzeba dodawać, że problemy z jakością kierowania innymi łatwo przekładają się na problemy z jakością produktu zaś kolejną pochodną tej sytuacji są spadki sprzedaży i wzrost kosztów.

Jeśli więc masz problemy z ludźmi i pomimo twoich wysiłków niewiele się zmienia - masz 90% szans, że musisz zmienić własne postępowanie. Masz również 10% szans na to, że oni muszą coś zmienić we własnym postępowaniu. Wynika z tego, że musisz wiedzieć jak im pomóc dokonać zmiany.

TO NIESAMOWITE.

...materialne straty każdej organizacji wynikają z niematerialnych lecz psychologicznych "niedostatków" menadżerów.

Wniosek.
Bądź gotów do rozwoju i zatrudniaj gotowych do rozwoju.

Bądź gotów do rozwoju i zatrudniaj gotowych do rozwoju. Pamiętaj w przypadku, gdy drużyna przegrywa to nie drużyna odchodzi z klubu - zmienia się raczej jej trenera Zauważmy, że materialne straty każdej organizacji wynikają z niematerialnych lecz psychologicznych "niedostatków" menadżerów. Patrząc na te informacje z nadzieją można powiedzieć, że w osobistym rozwoju menadżerów tkwią wielkie niewykorzystane źródła sił mogących służyć wzrostowi organizacji.

 

Wniosek drugi

Z badań powyższych wynika, że najmniejszym źródłem zagrożeń są systemy wynagrodzeń. Wniosek? Jako lider możesz nagradzać i wzmacniać ludzi pieniędzmi lub pozytywnymi emocjami albo obydwoma typami "waluty" jednocześnie. Musisz jednak pamiętać, że: "możesz motywować pieniędzmi wszystkich przez jakiś czas, nielicznych możesz motywować pieniędzmi przez cały czas, lecz najwartościowszych nie możesz motywować pieniędzmi".

TWOJE ZADANIE.

Twoim zadaniem jest nauczyć innych jak stwarzać klimat, w którym będziecie odczuwać radość z pracy.

Tylko wtedy będziecie myśleć o tym jak udoskonalić własną pracę i produkt.

Wypisać komuś czek potrafi każdy. Aby wypłacać innym walutę emocjonalną: szacunku, uznania, zaufania... musisz ją posiadać. Co oznacza, że ci którym przewodzisz muszą darzyć cię szacunkiem, uznaniem i ufać Ci. Twoim zadaniem jest nauczyć innych jak stwarzać klimat, w którym będziecie odczuwać radość z pracy. Tylko wtedy będziecie myśleć o tym jak udoskonalić własną pracę i produkt.

PRZYPOWIESC O SWIECACH.

Oczekujesz od nich zaangażowania, ale czy sam jesteś zaangażowany?
Nie zapala się nowych świec od starych, które się nie palą. Najpierw musisz rozpalić własne zaangażowanie.

Oczekujesz od nich zaangażowania, bo zaangażowanie oznacza rozwój firmy i profity dla ciebie, ale czy sam jesteś zaangażowany? Nie zapala się nowych świec od starych, które się nie palą. Najpierw musisz rozpalić własne zaangażowanie. Chcesz od nich zaangażowania w realizację celów ale czy jesteś wystarczająco zaangażowany w rozwiązywanie ich kłopotów przeszkadzających tej realizacji?

ZŁOTA REGUŁA WZAJEMNOŚCI

Pamiętaj, jeśli ty nie zaangażujesz się w ich sprawy oni nie zaangażują się w twoje.
Pieniądze nie mają większego znaczenia. Nie budują lojalności, nie podnoszą zadowolenia z pracy, nie troszczą się o ludzi. Są tylko pożądane.
Ci najwartościowsi, z którymi chciałbyś pracować nie są zakochani w pieniądzach.

Zrozum jak to działa: wyobraź sobie, że wszyscy, z którymi współpracujesz z tobą włącznie posiadacie konta, na których znajduje się nieograniczona ilość cennego zaangażowania. Nie możesz jednak wystawić czeku na siebie. Nikt z was nie może wystawić takiego czeku. Możecie jednak wystawiać czeki innym. Pamiętaj, jeśli ty nie zaangażujesz się w ich sprawy oni nie zaangażują się w twoje. Pieniądze nie mają większego znaczenia. Nie budują lojalności, nie podnoszą zadowolenia z pracy, nie troszczą się o ludzi. Są tylko pożądane. Ci najwartościowsi, z którymi chciałbyś pracować nie są zakochani w pieniądzach.

 

Rozwiązania. Obszary rozwoju.

Wiemy, że aby kierować innymi musisz nauczyć się zachowywać tak, aby:

  • podtrzymywać i wzmacniać poczucie wartości i ważności u podwładnych
  • pomagać innym w tworzeniu bliskich i satysfakcjonujących relacji w grupie,
  • podkreślać znaczenie celu wspólnych działań - wywoływać zaangażowanie i wiarę w jego osiągnięcie
  • ułatwiać pracę: organizować, planować.

Aby to umieć potrzebujesz zrozumieć i umiejętnie wykorzystywać procesy:

  • tworzenia i rozwoju grup,
  • rozwoju kontaktu indywidualnego,
  • rozwiązywania różnego typu problemów, aby zapobiec kryzysom rozwojowym personelu i firmy.

Potrzebujesz również nauczyć się jak opiekować się sobą odgrywając rolę lidera: jak utrzymywać motywację i zaangażowanie, wykorzystywać to, co cię spotyka dla własnego rozwoju.

Jest oczywiste, że zdobycie tak dużej wiedzy i kompetencji wymaga czasu i podzielenia jej na mniejsze fragmenty.

 

Wnioski - dokąd zmierzamy.

Pragniemy abyś uzyskał wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na rozumienie i kontrolowanie zdarzeń w kontakcie z grupą osób, w kontakcie indywidualnym z podwładnym i w kontakcie z samym sobą. Chcemy abyś potrafił omijać pojawiające się w pracy przeszkody stojące na drodze do realizacji celów. Wiemy, że dzięki temu cyklowi szkoleń staniesz się silniejszy, bardziej elastyczny, kreatywny - dojrzalszy i jeszcze bardziej wartościowy dla siebie i innych.

 

Zapraszam Cię

 

COACHING I MOTYWOWANIE